Verwijzers

Verwijzers, praktijk rheia, samenwerking, jeugdhulp

Praktijk Rheia gelooft in de kracht van samenwerking.

 • Bent u jeugdprofessional en zoekt u gespecialiseerde begeleiding voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling?

 • Bent u pedagogisch medewerker of leerkracht en maakt u zich zorgen over een kind in uw groep?

 • Bent u jeugdhulpverlener en merkt u dat u met uw eigen kennis en ervaring niet voldoende bereikt bij uw cliënt?

Bent u professioneel betrokken bij kinderen en geïnteresseerd in ons aanbod, dan vindt u hier onze mogelijkheden voor samenwerking!

Praktijk Rheia combineert inzichten uit zowel de reguliere ontwikkelingspsychologie en pedagogiek als minder bekende inzichten uit de geboortepsychologie en reflexintegratie. Onze visie is dat gedrag altijd logisch is. De verklaring voor (ongewenst) gedrag kan vaak gevonden worden in de invloed van de zwangerschap, geboorte en vroegkinderlijke ontwikkeling op hoe een kind zich verder ontwikkelt. Tijdens deze kwetsbare periode ontwikkelt een baby of jong kind zich zo snel dat alle ervaringen die het opdoet in die tijd veel invloed hebben op de aanleg van de hersenen en daarmee op het latere functioneren en de ontwikkeling.

Quote - Charlie Mackesy - Wie ik ben is genoeg
Uit: De jongen, de mol, de vos en het paard (2020)
Charly Mackesy (vertaling Arthur Japin).

Sandra Wolvekamp, eigenaresse van Zorgboerderij Praktijk IntZadel

- Ik beveel Floortje en Praktijk Rheia van harte aan. -

Floortje is in 2015 ons team komen versterken. Alweer 7 jaar, betrokken, oplossingsgericht en actief bezig in de dagbesteding en individuele begeleiding. Ik ken Floortje als een integer persoon. Blijft onder druk vasthouden aan haar eigen waarden en normen en is daarmee een voorbeeld voor ons team en deelnemers. Ze heeft veel kennis van de psychologie van de mens. Ze heeft ons vaak genoeg geholpen om eens anders naar een bepaalde problematiek te kijken, waardoor we als team weer verder konden met de begeleiding van onze deelnemers. Floortje is leergierig, deed in die 7 jaar nog een paar opleidingen om zo de deelnemers nog beter te kunnen helpen en zo groeide ook haar wens tot een eigen praktijk. Ik ben heel blij dat ze in ons team blijft, dat we samen nog lang mogen genieten en samenwerken met mens en dier. Ik beveel haar en Praktijk Rheia van harte aan.

Wanneer verwijzen?

Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling op fysiek, sociaal-emotioneel of cognitief vlak. Onze begeleiding is geschikt voor alle leeftijden, van jonge baby’s tot volwassenen. Belangrijke indicaties om te verwijzen naar Praktijk Rheia zijn:

 • een overweldigende ervaring tijdens zwangerschap, geboorte of eerste levensjaren;

 • een afwijkende motorische ontwikkeling (zoals voorkeurshouding, niet kruipen);

 • (hoog)gevoeligheid, moeite met emotieregulatie, niet stil kunnen zitten of juist niet in beweging kunnen komen.

Wilt u van gedachten wisselen over een kind?Neem contact met ons op

Het begeleidingsaanbod van Praktijk Rheia bestaat uit Ontwikkelingsdiagnostiek en Begeleiding op maat.

Ontwikkelingsdiagnostiek bestaat uit een onderzoek naar het geboorteverhaal, een anamnese van de vroege ontwikkeling, een screening van de reflexintegratie en onderzoek naar de invloed van het systeem. We combineren die resultaten tot een compleet beeld van het kind. De onderzoeksresultaten zijn direct toepasbaar in de praktijk en bieden goede aanknopingspunten voor verdere begeleiding.

De tweede pijler binnen ons aanbod is Begeleiding op maat. Elk kind en elk gezin is uniek. Wij geloven in het stimuleren van de eigen kracht van kinderen en gezinnen. Dit doen we door met onze begeleiding aan te sluiten bij de huidige situatie, uitdagingen en kwaliteiten.

Kindercoaching, kleurenmonster, emotieregulatie, pedagogiek
Paardencoach aan het werk, aansluiten bij kind, communicatie, verwijzing
Voorlezen, psycho-educatie, perfectionisme
Reflexintegratie, samenwerking hoofd en lijf, beweegpatronen

Tijdens onze begeleiding van kinderen en ouders ligt de nadruk op het inzetten van non-verbale methodieken. Dit maakt onze begeleiding laagdrempelig en leuk. Het helpt om meer inzicht te krijgen in wat er speelt en op een onbewust niveau toe te werken naar een blijvende verbetering van de situatie. We houden kinderen gemotiveerd voor de begeleiding door ons te verplaatsen in hun belevingswereld. Kan het kind zich het beste uiten in tekeningen? Dan gaan we creatief aan de slag. Een kind dat vooral wil bewegen, nemen we mee naar buiten. En het kind dat zich het meest op zijn gemak voelt bij een dier, begeleiden we door middel van de inzet van paarden.

Doelgroep

Wij hebben beiden zelf te maken gehad met de uitdagingen die het opvoeden en opgroeien in een gezin met medische en/of psychische problematiek met zich meebrengt. Doordat wij ons hier vervolgens verder in hebben verdiept, kunnen wij kinderen en ouders die hiermee te maken hebben goed ondersteunen in de niet-medische gevolgen van de ziekte of psychische aandoening binnen het gezin.

Zelf meer te weten komen over de invloed van de vroege ontwikkeling op een kind?

Kijk eens bij onze masterclasses en workshops!

Wat samenwerking met Praktijk Rheia kan brengen:

 • Ouders begrijpen welke behoefte er onder het gedrag van hun kind ligt. Hierdoor hebben ze meer inzicht in zijn of haar emoties en gedrag en kunnen ze hun kind het gevoel geven dat het begrepen en gezien wordt.

 • Een kind komt weer tot rust en in ontwikkeling. Zijn of haar hoofd en lijf hebben geleerd om beter samen te werken en daardoor gaat bewegen, voelen en leren ineens veel makkelijker.

 • Ouders hebben het gevoel hun kind zelf weer verder te kunnen begeleiden doordat zij hun kind beter begrijpen.

 • Ouders hebben meer inzicht in hun eigen gedragspatronen en welke rol deze spelen in de opvoeding, waardoor opvoeden makkelijker wordt en de sfeer in huis verbetert.

 • Hulpverleners kunnen door de samenwerking met praktijk Rheia nog beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft.

 • Leerkrachten en pedagogisch medewerkers krijgen meer inzicht in de ontwikkeling van het kind en welke ondersteuning hij of zij nodig heeft om tot leren te komen.

Samenwerking, verwijzers, speltherapie

Praktijk Rheia werkt samen met:

Praktijk Rheia werkt samen met verschillende zorgaanbieders in de regio Steenbergen en West-Brabant-West. We vinden het belangrijk om samen met andere zorgaanbieders de best mogelijke zorg voor jullie gezin te bieden. Om deze reden hebben we aandacht voor een warme overdracht wanneer je via een andere zorgverlener bij ons wordt aangemeld. Wanneer je van meerdere organisaties hulp ontvangt, overleggen we met jouw toestemming met de andere zorgverlener over de inhoud van de begeleiding. Soms verwijzen we ook door naar een andere zorgaanbieder, bijvoorbeeld wanneer we denken dat jullie daar zorg kunnen ontvangen die beter aansluit bij jouw hulpvraag.

Zorgboerderij Praktijk Intzadel in Oud-Vossemeer

www.intzadel.nl

Op deze zorgboerderij wordt dagbesteding voor volwassenen en kinderen aangeboden. Daarnaast geven ze individuele begeleiding, paardencoaching, equitherapie en therapie volgens de Cref methode (traumaverwerking met de inzet van paarden). De sessies paardencoaching van Praktijk Rheia vinden meestal hier plaats.

Kim Buuron voor Speciale kinderen - Wouwse plantage

www.kimbuuron.nl

Kim is orthopedagoog en traumabehandelaar voor kinderen. Ze zet onder meer paarden in tijdens haar behandelingen en heeft een fijne, eigen locatie.

Praktijk De Sleutel - Steenbergen

www.praktijkdesleutel.com

Praktijk De Sleutel biedt diagnostisch onderzoek, begeleiding en behandeling aan kinderen en volwassenen. Ze werken net als Praktijk Rheia vanuit de visie dat iedereen uniek is en sluiten daar graag bij aan. Hierbij maken ze gebruik van verschillende methodieken vanuit de psychologie en pedagogiek.

Ook met ons samenwerken? We kijken graag samen naar de mogelijkheden: Neem contact op

Rheia - Logo
BPSW - Logo

© 2024 Praktijk Rheia

KVK: 86005030

Fotocredits. De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door:

 • In een Blik fotografie, Agnetha Overbeeke bij Zorgboerderij Praktijk Intzadel en Erik van Seters.
 • Voor het maken van de foto’s zijn modellen ingezet en alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.