Kinderen vertellen hun verhaal vaak door middel van tekeningen. Onbewuste ervaringen uiten zich in hetgeen door het kind wordt getekend. Een tekening biedt daarom een uniek inkijkje in de belevingswereld van je kind.

Analyse kindertekening, onbewust

Analyse kindertekening

Tekenen kan bewust worden ingezet tijdens de behandeling van een kind, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de emotieregulatie. Furth, een psychotherapeut die bekend staat om zijn specialisatie in het interpreteren van tekeningen en de toepassing hiervan binnen therapie, stelt dat een systematische analyse van tekeningen ons kan helpen om het onbewuste beter te begrijpen. Een tekening is een uiting van communicatie en hierin kunnen emoties en gevoelens tot uitdrukking komen die een kind - om welke reden dan ook - niet door middel van verbale communicatie kan uiten. Daarnaast kan een tekening signalen laten zien dat er iets niet in orde is of dat zich eventuele conflicten of stagnaties voordoen, bijvoorbeeld op lichamelijk of psychisch gebied.

Sanne (moeder van jongen van 15 jaar over analyse kindertekening)

- Het is een goede analyse waar we ook echt iets aan hebben. -

Uit de analyse van de tekening kun je veel herkenbare dingen halen, bijvoorbeeld het feit dat de tekenaar zich in de puberteit bevindt, dat hij zich aan het ontwikkelen is en dat hij steeds meer in balans komt. Ook is terug te zien dat zijn relatie met zowel vader als moeder sterk is, maar dat het wel een echt moederskindje is. Het is een goede analyse waar we ook echt iets aan hebben.

Tekeningenanalyse, onbewust, interpreteren, verslag

Voor wie:

Een tekeningenanalyse kan bij uitstek helpend zijn bij kinderen die niet lekker in hun vel zitten, maar niet goed onder woorden kunnen brengen wat er speelt. Middels het tekenen kunnen ze laten zien waar ze mee zitten. Het is ook zonder een specifieke hulpvraag interessant om te kijken naar een tekening om te zien wat hierin te lezen valt.

Zo werkt het:

Tekening

Je laat je kind een tekening maken zonder opdracht: laat hem of haar helemaal vrij in wat er wordt getekend (dus geef geen aanwijzingen of tips) en zorg dat er voldoende verschillende materialen beschikbaar zijn.

Analyse en rapportage

De tekening wordt geanalyseerd aan de hand van een vaststaand protocol en hiervan wordt een rapportage gemaakt.

Gesprek

Samen met ouder(s) wordt, eventueel in aanwezigheid van het kind, besproken wat er in de tekeningenanalyse naar voren is gekomen: indien van toepassing worden tips en adviezen gegeven. De rapportage krijg je mee naar huis.

Ook benieuwd naar wat je kind in een tekening vertelt? Neem contact op voor meer informatie.

Tarieven

De genoemde prijs is per analyse en inclusief 21% BTW. Er zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Rheia - Logo
BPSW - Logo

© 2024 Praktijk Rheia

KVK: 86005030

Fotocredits. De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door:

  • In een Blik fotografie, Agnetha Overbeeke bij Zorgboerderij Praktijk Intzadel en Erik van Seters.
  • Voor het maken van de foto’s zijn modellen ingezet en alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.